Endüstriler

Demiryolları sektöründe hem imalat hemde bakım/onarım bölümlerinde, yüzey ve hacimsel hataların tespiti için , tahribatsız muayene (NDT)  yöntemleri vazgeçilmez unsurlardır. Özellikle, yolcu ve yük trenlerinin akslarının muayenesi, tekerleklerinin muayenesi, cer kancalarının muayenesi, tekerleklerdeki kalıntı gerilimin muayenesi, yol hatlarında rayların muayenesi, aluminatermik  ray kaynaklarının muayenesi temel muayenelerdir. Kontroller yüzey ve hacimsel hatalara yönelik olarak phased array ultrasonik muayene, TOFD ultrasonik muayene, konvensiyonel ultrasonik muayene, dijital ve konvensiyonel radyografik muayene, girdap akımları (Eddy Current) testi, sıvı penetrant testi ve manyetik parçacık testileri kullnaılmaktadır.    

 

 

 

 STANDARTLAR

 

 • EN ISO 3452-1 - Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Bölüm 1: Genel kurallar
 • EN ISO 3452-2 - Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Bölüm 2: Penetrant malzemelerinin muayenesi
 • EN ISO 3452-3 - Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Bölüm 3: Referans muayene blokları
 • EN ISO 3452-4 - Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Bölüm 4: Cihazlar
 • EN ISO 3059 - Tahribatsız muayene - Penetrantla muayene ve manyetik parçacıkla muayene - İnceleme şartları
 • EN 1371-1 - Dökümler-Sıvı penetrant muayenesi - Bölüm 1: Kum, basınçsız ve düşük basınçlı kalıp dökümler
 • EN 1371-2 - Dökümler-Sıvı penetrant muayenesi - Bölüm 2: Hassas dökümler
 • EN ISO 9934-1 - Tahribatsız muayene - Manyetik Parçacıkla Muayene - Bölüm 1: Genel kurallar
 • EN ISO 9934-2 - Tahribatsız muayene - Manyetik Parçacıkla Muayene - Bölüm 2: Tespit ortamı
 • EN ISO 9934-3 - Tahribatsız muayene - Manyetik Parçacıkla Muayene - Bölüm 3: Techizat
 • EN ISO 3059 - Tahribatsız muayene - Penetrantla muayene ve manyetik parçacıkla muayene - İnceleme şartları
 • EN 1330-7 - Tahribatsız muayene - Terimler- Bölüm 7: Manyetik parçacık muayenesinde kullanılan terimler
 • EN 1369 - Dökümler-Manyetik parçacık muayenesi
 • EN ISO 16810 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Genel kurallar
 • EN ISO 16811 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Hassasiyet ve aralık ayarı
 • EN ISO 16823 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Geçiş tekniği
 • EN ISO 16826 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Yüzeye dik süreksizliklerin muayenesi için
 • EN ISO 16827 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Kusurların karakterizasyonu ve boyutlandırılması
 • EN ISO 16828 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Süreksizliklerin belirlenmesi ve ölçülendirilmesi için bir metot olarak uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği (TOFD)
 • EN 12668-1 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 1: Cihazlar
 • EN 12668-2 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 2: Problar
 • EN 12668-3 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 3: Birleşik teçhizat
 • EN ISO 2400 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.1 için özellikler
 • EN ISO 7963 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.2 için özellikler
 • EN ISO 1330-4 - Tahribatsız muayene - Terminoloji - Bölüm 4: Ultrasonik Muayenede Kullanılan terimler
 • EN 12680-1 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 1: Genel amaçlı çelik dökümler
 • EN 12680-2 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 2: Yüksek gerilmelere maruz kalacak çelik döküm bileşenler
 • EN 12680-3 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 3: Küresel grafitli demir dökümler
 • EN ISO 5579 - Tahribatsız muayene-Metalik malzemelerin film ve X- veya gama ışınlarıyla radyografik muayenesi için genel prensipler
 • EN ISO 19232-1 - Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi-Kısım 1: Görüntü kalite göstergeleri (tel tipi)-Görüntü kalite değerinin tespiti
 • EN ISO 19232-2- Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi-Kısım 2: Görüntü kalite göstergeleri (kademeli/delik tipi)-Görüntü kalite değerinin tespiti
 • EN ISO 19232-3 - Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi - Kısım 3: Görüntü kalite sınıfları
 • EN ISO 19232-4 - Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi -Kısım 4: Görüntü kalite değerleri ve görüntü kalite çizelgelerinin deneyle değerlendirilmesi
 • İLGİLİ ÜRÜNLER